ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนากระแซง
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2531
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2550
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2532
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2524
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2546
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2552
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2535
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2528
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2556
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2544
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2544
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556