ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหม้อทอง
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
จังหวัด 002
ปีที่สร้าง 2526
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2533
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2541
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2545
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2545
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2547
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2533
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2555
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2546
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2551
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2559