ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านกลาง
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2516
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2532
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2551
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2553
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2531
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2516
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2562
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2537
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2526
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2549
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2539
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2561
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2538
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2536
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2551