ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหมากมาย
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2556
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2560
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2561