ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2549
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปีที่สร้าง 2562
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2563
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2552
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2559
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2526
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2555
สนามกีฬา
โรงยิม
ปีที่สร้าง 2555
สนามกีฬา
สนามฟุตซอล
ปีที่สร้าง 2555
สนามกีฬา
สนามตะกร้อ
ปีที่สร้าง 2555
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2555
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553