ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโนนแก้ง
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
สปช.101/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2554
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2542
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2544
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2543
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2542
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2545