ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนน้ำยืน
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 300 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2520
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 300 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2521
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2532
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2560
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2515
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักภารโรง
สปช.304/28
ปีที่สร้าง 2529
บ้านพักภารโรง
สปช.304/28
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2534
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2533
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2549
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2514
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2544
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555