ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2560
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2548
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2544
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2545
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558