ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านค้อ
อาคารเรียน
จังหวัด 002
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2543
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
พิเศษ 1 ชั้น
ปีที่สร้าง 2550
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2561
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2555
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2562
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2563
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2529
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2552
บ่อเลี้ยงปลา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2561
บ่อน้ำตื้น
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2540
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2563
รั้ว
รั้วตาข่าย
ปีที่สร้าง 2549
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2562
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2563
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2560