ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองแปน
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2556
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2553
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2509
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2548
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2563
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2556
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2559
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2516
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2516
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2548
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2540
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2527
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2545
ถังเก็บน้ำ
ฝ.99
ปีที่สร้าง 2543
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2559
ถนน
ถนนลูกรัง
ปีที่สร้าง 2509