ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านดงเมย
อาคารเรียน
008
ปีที่สร้าง 2551
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2551
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2553
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2545
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2548
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2551
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2545
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2543
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2528
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2548
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550