ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านขอนแป้น
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
พิเศษ 1 ชั้น
ปีที่สร้าง 2547
อาคารเรียน
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปีที่สร้าง 2551
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2532
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2535
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2543
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2555
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
บ่อเลี้ยงปลา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2529
บ่อเลี้ยงปลา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2530
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2546
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2507
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2548
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2549
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558