ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยทราย
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2547
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2554
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2555
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2529
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2514
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2557
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2531
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2550
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2547
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2550
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2527
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2549
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
สนามตะกร้อ
ปีที่สร้าง 2543
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2533
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2542
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2562