ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2561
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2514
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2534
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2511
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2561
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2561
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2561
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2561
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2537
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2535
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2561