ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2513
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2531
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2553
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2561
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2542
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2540
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2532
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2531
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2545
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2533
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2548