ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2532
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2555
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2528
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2529
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2534
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3
ปีที่สร้าง 2545
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2529
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2536
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2539
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2539
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2555
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2559