ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2545
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2527
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2546
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2527
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2534
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2530
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2536
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2543