ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.101/26
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2525
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2558
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2543
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2543
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2545
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2549