ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2530
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2550
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2558
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2554
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2544
สนามกีฬา
สนามตะกร้อ
ปีที่สร้าง 2550
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2547
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555