ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนนากระแซงศึกษา
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ก.
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ข.
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
แบบเบ็ดเสร็จ ค.
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2543
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2543
อาคารเรียน
216 ล/57-ก
ปีที่สร้าง 2544
อาคารเรียน
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2550
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 500 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2544
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2555
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2538
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2538
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2550
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2538
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2550
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558