ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนมหาวีรานุวัตร
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2505
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2508
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2505
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2545
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2510
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2519