ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)
อาคารเรียน
005
ปีที่สร้าง 2539