ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
อาคารเรียน
พิเศษ 3 ชั้น
ปีที่สร้าง 2504
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2506
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบพิเศษ(3ชั้น)
ปีที่สร้าง 2533
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบพิเศษ(3ชั้น)
ปีที่สร้าง 2537
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2538
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2544
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2505
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2559
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2538