ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดหนัง
อาคารเรียน
พิเศษ 3 ชั้น
ปีที่สร้าง 2508
อาคารเรียน
พิเศษ 3 ชั้น
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
พิเศษ 4 ชั้น
ปีที่สร้าง 2526
อาคารอเนกประสงค์
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2514
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2559
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2526
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2537
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2510
สนามกีฬา
สระว่ายน้ำ
ปีที่สร้าง 2559
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2537
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2537
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2533
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2533
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2533
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2559
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2525
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2525