ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
อาคารเรียน
พิเศษ 4 ชั้น
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
424ล.,424ล.(พิเศษ),424ค.,หรือ424อื่นๆ
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
พิเศษ 4 ชั้น
ปีที่สร้าง 2534
อาคารเรียน
พิเศษ 4 ชั้น
ปีที่สร้าง 2540
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2511
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2511