ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 1516
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2532
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2539
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2528
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2532
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2558
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2516
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2526
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2534
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2537