ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านดงยางนันทวัน
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2527
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2527
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2522