ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนาปุ่ง
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
004
ปีที่สร้าง 2525
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2519