ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนายาง
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
พิเศษ 2 ชั้น
ปีที่สร้าง 2538
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2519
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2530
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2542
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2530
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2536
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2538
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2530
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2530
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2559
ถังเก็บน้ำ
ตุ่ม-โอ่ง
ปีที่สร้าง 2531
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2538
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2540
ถนน
ถนนลูกรัง
ปีที่สร้าง 2521
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2562