ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านป่าแดง
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2545
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2537
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2546
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2538
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 0
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2530
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2559
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555