ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2524
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2527
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556