ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2542
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2551
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2559
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปีที่สร้าง 2562
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2516
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2561
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2556
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2509
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2562
บ้านพักภารโรง
สปช.304/28
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2561
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2561
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2561
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2559
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2538
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2538