ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2541
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2529
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2552
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2551
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2558
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2537
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2527
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2535
รั้ว
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555