ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2533
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2549
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2547
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2530
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555