ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนเพียงหลวง๑๗(บ้านแส์ง)
อาคารเรียน
008
ปีที่สร้าง 2510
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2553
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2515
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2513
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2563
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2545
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2552
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2550
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2555
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2561
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2544
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2534
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2556
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2562
ถนน
ถนนลาดยาง
ปีที่สร้าง 2550