ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านทัพไทย
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2550
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2533
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2554
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2543
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2536
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2543
รั้ว
รั้วตาข่าย
ปีที่สร้าง 2544
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2551