ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2531
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2552
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2545
อาคารเรียน
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2556
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2531
บ้านพักครู
สปช.303/28
ปีที่สร้าง 2531
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2524
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2534
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2553
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2520
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2551
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2544