ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2545
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2563
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2530
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2537
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2545
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2543
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2548
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2548
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2548
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2548
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2559