ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านวังรี
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2532
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2537
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2560
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2561
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2542
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2561
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3
ปีที่สร้าง 2529
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2526
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2551