ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโนนผาสุก
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2545
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2556
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2555
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2555
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2559
บ่อเลี้ยงปลา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2559
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2533
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2559