ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2537
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2556
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2558
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
สามัญ
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2549
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2525
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2515
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2557
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2550
ถนน
ถนนลูกรัง
ปีที่สร้าง 2515