ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองหอย
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2549
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2545
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2534
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2537
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2561
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2562
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2553
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2536
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2546
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2535
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2544
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2545
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2541
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2543
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555