ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2545
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2511
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2559
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2554
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2535