ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2554
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2555
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2540
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2544
บ่อน้ำตื้น
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2532
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2534
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2529
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2534
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554