ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านละลมติม
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปีที่สร้าง 2562
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2531
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2554
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2545
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2528
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2550
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2549
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2549