ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองแมงดา
อาคารเรียน
สปช.101/26
ปีที่สร้าง 2531
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2546
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 0
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2559
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 0
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2531
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2533
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2536
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2539
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2563
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 0
ถนน
ถนนลูกรัง
ปีที่สร้าง 0