ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านกุดแท่น
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2559
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2560
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535