ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านบุญทัน
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
ป.พิเศษ
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
สปช.303/28
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
สปช.602/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2537
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2557
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2549
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2528
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2531
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2533
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2536
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2541
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2552