ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
อาคารเรียน 316/39
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ
ปีที่สร้าง 2544
อาคารเรียน
สามัญ
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ
ปีที่สร้าง 2549
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2532
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
ปีที่สร้าง 2559
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2515
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2515
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2515
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2515
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2531
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2531
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2516
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2516
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2556
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2563
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 0
สนามกีฬา
ศูนย์กีฬา
ปีที่สร้าง 2557
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 0
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 0
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 0