ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
อาคารเรียน
CS208B
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปีที่สร้าง 0
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
324 ล/55-ก
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์
สปช.204/26
ปีที่สร้าง 2524
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 0
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 0
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 0
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 0
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 0
อาคารอเนกประสงค์
โรงอาหาร(300ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 0
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 0
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 0
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 0
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2559
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2523
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2531
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2531
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2561
บ้่านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2518
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2553
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 0
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 0
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2536
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2537
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 0
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2528
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 0
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 0
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 0
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 0
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2561
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2561